DOSYA: POPÜLİZM

DOSYA: POPÜLİZM

Popülizmin dünya siyasetine hızlı dönüşü bu konuya olan ilgiyi hayli arttırdı. Bu dosyamızda popülizme değişik açılardan yaklaşan üç yazı var. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden Doç. Dr. İlke Civelekoğlu popülizmin akademik yazındaki izdüşümünü Panorama Khas okurları için güncel bir dille özetledi. Civelekoğlu'na göre üzerinde anlaşılmış bir tanımı bulunmayan popülizm yeni dalga popülist akımla birlikte siyaset bilimciler tarafından yeniden tanımlanma sürecine girmekle beraber, değişik tanımlarındaki ortak vurgu güçlü siyasi liderliğe özgü bir tarz olarak seçkin karşıtlığı ve müesses nizam karşıtlığı olarak karşımıza çıkıyor. Kadir Has Üniversitesi'nden Doç. Dr. Burak Özçetin ise yazısında popülizmin medya ayağını mercek altına alarak ve medya olmadan ne popülizmin ne de popülist liderlerin var olabileceğinin altını çiziyor. Yine Kadir Has Üniversitesi'nden Doç. Dr. Dimitrios Triantaphyllou ise Yunanistan'da sert esen popülist rüzgârın tarihsel ve güncel kaynaklarını inceleyerek ve tarihsel "mazlum" anlatısından dolayı Yunanistan'da popülizmin seçkinlerden bağımsız olarak ileriki dönemlerde de devam edeceğine dair bir öngörüde bulunuyor.