Türk Yönetmenlerin Karakter Analizlerini Psikiyatristler Yaptı

Türk Yönetmenlerin Karakter Analizlerini Psikiyatristler Yaptı
En uzun soluklu Türk Film Konferansı olan Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansının 13’üncüsü İletişim Fakültesi Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü tarafından gerçekleşti. Bu yılki teması ‘Sinema ve Bellek’ olan konferans; Türk film akademisyenlerini, sinemacılarını ve sinemaseverlerini bir araya getirdi ve temaya dair yeni açılımlar oluşturacak üretken bir ortamı yarattı. Özellikle Yeni Türkiye Sineması’nın kurucuları olan dört yönetmenin karakter analizinin psikiyatristlerce yapılması konferansın en ilgi çeken anlarından biri oldu.

Bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı Unesco Türkiye Milli Komisyonu işbirliğinde ‘Sinema ve Bellek’ ilişkisini tartışmak üzere 3-5 Mayıs 2012 tarihleri arasında Kadir Has Üniversitesi'nde toplandı.

Her yıl sinema ile ilgili araştırmacıları, akademisyenleri, film sektörü çalışanlarım, öğrencileri ve sinema meraklılarını bir araya getiren konferans 1999 yılında Prof. Dr. Deniz Bayrakdar, Selim Eyüboğlu, Fatih Özgüven ve Melis Behlil’in çabalan ile başladı.

Sinema ve özellikle Türk sineması üzerine düzenli, uzun soluklu, yeni bakış açılarına sahip bir toplantının getirdiği heyecan aradan geçen yıllarda daha da büyüdü. Her yıl farklı bir tema seçilip ilerlendi. Her yılın konuşmaları, bildirileri ve tartışmaları Bağlam Yayınları’ndan kitap olarak çıktı.

Savaş Arslan, Kaya Özkaracalar, Dilek Kaya, Ahmet Gürata, Aslı Daldal, Tül Akbal Süalp, Selim Eyüboğlu, Kurtuluş Kayalı, Fuat Erman ve Zahit Atam her yıl konferansta farklı sunumlarda bulundu.

Konferans ayrıca, her yıl dünya sinema araştırmalarında tanınmış isimleri konuk etti. Dina Iordanova, John Hill, Dudley Andrew,

Seth Feldman, Murray Pomerance ve bu yıl Laura Mulvey en güncel araştırmalarım paylaştılar.

Bu yıl Zahit Atam’ın öncülüğünde psikanaliz de konferansa alt başlık olarak girdi. Özellikle Yeni Türkiye Sineması’nın kurucuları olan dört yönetmenin karakter analizinin psikiyatristlerce yapılması konferansın en ilgi çeken anlarından biri oldu.

İngiliz feminist akademisyen Laura Mulvey (Birkbeck, University of London) konferansın ana konuşmacısı olarak ‘Hitchcock’s Blondes, Feminism and Psychoanalytic Film Theory’ adlı sunumunu yaptı. ‘Görsel Haz ve Sinema’ makalesiyle psikanalizi ve feminist bakış açısını sinema araştırmalarına taşıyan Muvley’in konuşmasını 500’den fazla katılımcı ilgiyle izledi.

Konferansın açılış konuşmasını Prof. Dr. Nabi Avcı yaptı. Prof. Dr. Öcal Oğuz (UNESCO Türkiye Milli Komitesi Başkanı) ve Prof. Dr. Kemal Sayar’ın konuşmaları konferansın ilgi çekenleri idi. Konferansta yer alan konular ve paneller sinemamızda şu an tarihin ve hafızanın ne kadar ön planda olduğunu bizlere hatırlatır nitelikteydi:

Tarihi Yazılmayanlar: Sinemamızın Göz Ardı Ettikleri, Eleştirinin ve Seyircinin Belleği, Geçmişle Hesaplaşmalar, Yeniden Yeşilçam: Dizisi Yapılan Filmler, Sinema/Şehir/Bellek, Baba/Bellek/İsyan, Sinemamızdaki Toplumsal Arketipler, Bellek: Geçmişteki Evimiz... Bu en uzun soluklu Türk Film Konferansının ana hedefi ise Türk film akademisyenlerini, sinemacılarım ve sinemaseverlerini bir çatı altında toplayarak, konuya dair yeni açılımlar oluşturacak üretken bir ortam yaratmak.

Bu yıl Türk Sineması’na unutulmaz eserler veren yönetmenlerden Ömer Lütfü Akad ve Yusuf Kurçenli, adlarına düzenlenen panellerde yakın dostları, oyuncu ve ekip arkadaşlarının da katılımıyla önemleri eserleri eşliğinde anıldı.

Lütfi Akad paneline eski öğrencileri ve günümüzün sinemacılarından Hüseyin Kuzu ve Necla Alan katılırken, Yusuf Kurçenli panelinde ise Nesteren Davutoğlu, Baran Seyhan ve Yüksel Aksu hocalarının sinemasal yolculuğunu katılımcılarla paylaştılar.